Ivana Generalića 3, HR-48000 Koprivnica

Ekološka poljoprivreda je poljoprivredna metoda koja ima za cilj proizvodnju hrane pomoću prirodnih tvari i procesa. To znači da ekološka poljoprivreda ima ograničen utjecaj na okoliš, na način da potiče:

 • odgovorno korištenje energije i prirodnih resursa,
 • održavanje biološke raznolikosti,
 • očuvanje regionalne ekološke ravnoteže,
 • povećanje plodnosti tla,
 • održavanje kvalitete vode.

Osim toga, pravila ekološkog uzgoja potiču visok standard dobrobiti životinja i zahtijevaju od poljoprivrednika da zadovolje specifične potrebe životinja.

Propisi Europske unije o ekološkoj poljoprivredi osmišljeni su kako bi osigurali jasnu strukturu za proizvodnju ekoloških proizvoda u cijeloj EU. Time se zadovoljava potražnja potrošača za pouzdanim ekološkim proizvodima, a proizvođačima, distributerima i trgovcima osigurava pošteno tržište.

Izgradnja povjerenja u ekološku poljoprivredu

Kako bi poljoprivrednici imali koristi od metoda ekološkog uzgoja, potrošači moraju imati povjerenja da se poštuju pravila o ekološkoj proizvodnji. Stoga, EU provodi sljedeći strogi sustav kontrole i provedbe, kako bi se zajamčilo da se pravila i propisi u području organskih tvari poštuju na odgovarajući način:

 • svaka članica EU-a imenuje kontrolna tijela za inspekciju ekološke proizvođača u lancu prehrane. Proizvođači, distributeri i trgovci ekološkim proizvodima moraju se registrirati kod svog kontrolnog tijela prije nego što im se dozvoli da prodaju hranu kao ekološku.
 • nakon što budu pregledani i provjereni, dobit će certifikat koji potvrđuje da njihovi proizvodi zadovoljavaju ekološke standarde.
 • svi se proizvođači provjeravaju najmanje jednom godišnje kako bi se osiguralo da isti i dalje slijede stroga pravila.
 • uvozna ekološka hrana također podliježe kontrolnim postupcima kojima se jamči da su proizvodi proizvedeni i otpremljeni u skladu s ekološkim načelima.

Budući da je ekološka poljoprivreda dio većeg opskrbnog lanca, koji obuhvaća sektore prerade hrane, distribucije i maloprodaje, svi su oni također podložni provjerama.

Znak sukladnosti

Znak sukladnosti daje skladan vizualni identitet ekoloških proizvoda proizvedenih i distribuiranih u Europskoj uniji. To potrošačima sa sjedištem u EU olakšava identifikaciju ekoloških proizvoda i pomaže poljoprivrednicima da ih prodaju na tržištu EU zemalja.

Europski znak sukladnosti  

Znak sukladnosti može se koristiti samo na proizvodima koji su certificirani kao ekološki od strane ovlaštene kontrolne agencije ili tijela. To znači da su takvi proizvodi ispunili stroge uvjete o načinu proizvodnje, prijevoza i skladištenja.

Ekološka poljoprivreda nakon 2021.

Ekološka poljoprivreda je brzo rastuće područje u europskoj poljoprivredi, što je izravna posljedica povećanog interesa potrošača za ekološkim proizvodima. Kao odgovor na izazove koje nameće ova brza ekspanzija te kako bi se osigurao učinkovit pravni okvir za industriju, EU je usvojila novi zakon koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Primjeri promjena koje će se izvršiti uključuju sljedeće:

 • jačanje kontrolnog sustava (izgradnju daljnjeg povjerenja potrošača u ekološki sustav EU-a),
 • nova pravila za proizvođače (olakšan prelazak na ekološku proizvodnju malim poljoprivrednicima),
 • nova pravila o uvezenim ekološkim proizvodima (kako bi se osiguralo da svi ekološki proizvodi koji se prodaju u Europskoj uniji zadovoljavaju iste standarde),
 • veći raspon proizvoda koji se mogu prodavati kao ekološki.

Zakonodavstvo

EU postavlja niz pravila i propisa koji reguliraju proizvodnju, distribuciju i marketing ekoloških proizvoda u EU. Postoje posebni propisi koji se odnose na određene proizvode.

EU se savjetuje s dionicima i općom javnosti, kako bi poboljšala kvalitetu svog zakonodavstva, a ta se suradnja odnosi i na sektor ekološke poljoprivrede.

izvor: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_hr, preuzeto: 26.07.2019.