Ivana Generalića 3, HR-48000 Koprivnica

Pravilna uporaba potvrda o sukladnosti, pravilno pozivanja na status certificiranog proizvođača, odnosno prerađivača ekoloških proizvoda, kao i pravilna uporaba certifikacijskih simbola na proizvodima, brošurama,  katalozima,  reklamnom  materijalu, internetskim stranicama, sredstvima   javnog priopćavanja i slično, u velikoj mjeri utječu na  vjerodostojnost sustava potvrđivanja/certificiranja u ekološkoj proizvodnji u cjelini, ali i u povjerenje krajnjih korisnika, da  je  kupljeni  proizvod  zaista proizveden na način koji je propisan hrvatskom i europskom zakonskom regulativom u području ekološke proizvodnje.

Uvjeti  uporabe  potvrda  o  sukladnosti  i certifikacijskog  simbola te  nadzor nad provedbom, određeni su Uredbom Vijeća 834/2007, Uredbom Komisije889/2008, Zakonom o poljoprivredi (NN118/18) te Pravilnikom o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede(NN 11/20).

Europski znak  sukladnosti  je  obavezan  za označavanje eko proizvoda. Uz  Europski znak sukladnosti može se koristiti i Nacionalni znak sukladnosti, koji nije obavezan.

U nastavku možete preuzeti EU EKO ZNAK- korisnički priručnik, koji detaljno pojašnjava način upotrebe EU eko znaka. Također možete preuzeti i VODIČ – nacionalni znak ekološkog proizvoda, priručnik koji prikazuje upotrebu nacionalnog znaka, čija upotreba je propisana Pravilnikom o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede(NN 11/20).

EU EKO ZNAK – korisnički
priručnik

VODIČ – nacionalni znak eko proizvoda

U nastavku možete preuzeti EU ekološki znak, nacionalni znak ekološkog proizvoda i BIOTER znak. Svi dostupni znakovi za preuzimanje, visoke su razlučivosti te kao takvi pogodni za daljnju grafičku obradu. Prilikom grafičke obrade i primjene na ambalažu proizvoda, potrebno je pridržavati se propisanih uvjeta uporabe, definiranih Uredbom Vijeća 834/2007, Uredbom Komisije889/2008, Zakonom o poljoprivredi (NN118/18) te Pravilnikom o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede(NN 11/20). Osim znakova, za preuzimanje su dostupna i gotova grafička rješenja, koja su odmah spremna za primjenu na ambalažu proizvoda.

BIOTER
ZNAK

EU
EKO ZNAK

NACIONALNI ZNAK

GOTOVA RJEŠENJA

Preporučujemo svima klijentima BIOTER KONTROLE da prije tiska ambalaže dostave na provjeru grafičku pripremu ambalaže, kako bi ista mogla biti provjerena i potvrđena od strane kontrolnog tijela.