Ivana Generalića 3, HR-48000 Koprivnica

Pravilna uporaba potvrda o sukladnosti/certifikata, pravilno pozivanja na status certificiranog proizvođača, odnosno prerađivača ekoloških proizvoda, kao i pravilna uporaba ekološkog znaka EU-a na proizvodima i u kampanjama za informiranje javnosti o programima ekološke proizvodnje (pod uvjetom da se pritom javnost ne dovodi u zabludu i da se ne stječe dojam da neekološki proizvodi ispunjavaju zahtjeve propisane za ekološke proizvode), u velikoj mjeri utječu na vjerodostojnost sustava potvrđivanja/certificiranja u ekološkoj proizvodnji u cjelini, ali i u povjerenje krajnjih korisnika da je kupljeni proizvod zaista proizveden na način koji propisuje hrvatska i europska zakonska regulativa u području ekološke proizvodnje.

Uvjeti uporabe ekološkog znaka EU-a određeni su Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, Zakonom o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22) te Pravilnikom o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/2022).

Ekološki znak EU-a je obavezan za označavanje eko proizvoda. Uz ekološki znak EU-a može se koristiti i nacionalni znak ekološkog proizvoda, koji nije obavezan.

U nastavku možete preuzeti EU EKO ZNAK – korisnički priručnik, koji detaljno pojašnjava način upotrebe ekološkog znaka EU-a. Također možete preuzeti i VODIČ – nacionalni znak ekološkog proizvoda, priručnik koji prikazuje upotrebu nacionalnog znaka, čija upotreba je propisana Pravilnikom o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/2022).

EU EKO ZNAK – korisnički
priručnik

VODIČ – nacionalni znak eko proizvoda

Više informacija o ekološkom znaku EU-a i nacionalnom znaku ekološkog proizvoda možete saznati ovdje.

U nastavku možete preuzeti ekološki znak EU-a, nacionalni znak ekološkog proizvoda i BIOTER znak. Svi dostupni znakovi za preuzimanje, visoke su razlučivosti te kao takvi pogodni za daljnju grafičku obradu. Prilikom grafičke obrade i primjene na ambalažu proizvoda, potrebno je pridržavati se propisanih uvjeta uporabe, definiranih Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća, Zakonom o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22) te Pravilnikom o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 110/2022). Osim znakova, za preuzimanje su dostupna i gotova grafička rješenja, koja su odmah spremna za primjenu na ambalažu proizvoda.

EU
EKO ZNAK

NACIONALNI ZNAK

BIOTER
ZNAK

GOTOVA RJEŠENJA

Preporučujemo svima klijentima BIOTER KONTROLE da prije tiska ambalaže dostave na provjeru grafičku pripremu ambalaže, kako bi ista mogla biti provjerena i potvrđena od strane kontrolnog tijela.