Ivana Generalića 3, HR-48000 Koprivnica

Sukladno članku 92.d Uredbe Komisije br. 889/2008, pri provedbi službenih kontrola iz članka 32. stavka 1. podstavka a) i b) Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 11/2020), u slučaju utvrđenih nepravilnosti, kontrolna tijela obvezna su primjenjivati mjere sukladno Katalogu mjera. Za potrebe primjene Kataloga mjera, »nepravilnost« označava svaki oblik ne udovoljavanja ekološke proizvodnje i/ili ekoloških proizvoda i/ili postupanje suprotno odredbama uredbi iz članka 2. Pravilnika o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 11/2020) i/ili nacionalnim propisima kojima se uređuje ekološka proizvodnja i ekološki proizvodi.

U nastavku možete preuzeti Katalog mjera. U slučaju bilo kakvih nejasnoća, slobodno nas kontaktirajte.