Ivana Generalića 3, 48000 Koprivnica, HRVATSKA
Pon-Pet: 08:00 - 16:00

Zakoni i pravilnici

Ovdje možete preuzeti važeće zakone i pravilnike o ekološkoj poljoprivrednoj  proizvodnji. U slučaju bilo kakvih nejasnoća, slobodno nas kontaktirajte.

Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda
Uredba Komisije o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća EZ br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
Zakon o poljoprivredi (NN 118/18)
Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN 11/2020)
Uredba Komisije br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
Uredba Komisije br. 1254/2008 o izmjeni Uredbe (EZ) 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
Uredba Komisije br. 710/2009 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na detaljna pravila o ekološkoj akvakulturi i uzgoju morskih algi
Uredba Komisije br. 271/2010 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu znaka ekološke proizvodnje Europske unije
Provedbena Uredba Komisije br. 344/2011 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i nadzor
Provedbena Uredba Komisije br. 590/2011 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu režima za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
Provedbena Uredba Komisije br. 508/2012 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu aranžmana za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
Provedbena Uredba Komisije br. 392/2013 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 s obzirom na sustav kontrole za ekološku proizvodnju
Provedbena Uredba Komisije br. 1030/2013 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
Provedbena Uredba Komisije br. 1364/2013 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu uporabe riblje mlađi iz neekološke akvakulture i neekološkog sjemena školjkaša u ekološkoj akvakulturi
Provedbena Uredba Komisije br. 354/2014 o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
Provedbena Uredba Komisije br. 836/2014 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
Provedbena uredba Komisije br. 505/2012 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
Provedbena uredba Komisije br. 203/2012 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća br. 834/2007, vezano uz detaljne odredbe o ekološkom vinu
Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1584 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu
Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/838 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 u pogledu hrane za životinje za određene životinje iz ekološke akvakulture
Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2164 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu