Križevačka ulica 30, 48000 Koprivnica, HRVATSKA
Pon-Pet: 08:00 - 16:00

FINANCIJSKI INSTRUMENT

ESIF mikro zajam

NAZIV INVESTICIJE

„Financiranje i opremanje tvrtke BIOTER d.o.o.“

KRATKI OPIS INVESTICIJE

Tvrtka BIOTER d.o.o. je osnovana početkom 2017. godine u Koprivnici. Tvrtka se sastoji od dvije organizacijske jedinice: BIOTER KONTROLA i BIOTER PROJEKTI, a registrirana je za sljedeće djelatnosti:

 • Provođenje postupak stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sukladno temeljnim zahtjevima te postupak potvrđivanja (certificiranja) sukladno temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju,
 • Provođenje postupak izrade i prijave projektne dokumentacije te provođenje projekata, osim onih vezanih za ekološku proizvodnju.

Kako bi tvrtka BIOTER d.o.o. odnosno organizacijska jedinica BIOTER KONTROLA, mogla obavljati djelatnost provođenja postupka stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, sukladno temeljnim zahtjevima, kao i postupka potvrđivanja (certificiranja), sukladno temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju, mora se akreditirati kod Hrvatske akreditacijske agencije prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 – Ustrojstvo certifikacijskih tijela za proizvode. Nakon akreditacije potrebno je ishoditi ovlaštenje za rad od Ministarstva poljoprivrede RH, temeljem kojeg tvrtka, odnosno organizacijska jedinica BIOTER KONTROLA, postaje kontrolno tijelo za nadzor nad ekološkom proizvodnjom. ESIF Mikro zajmom Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), ovom investicijom financira se:

 • POSTUPAK ISHOĐENJA AKREDITACIJE
 • OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA
 • KUPNJA GOSPODARSKOG VOZILA
 • OBRTNA SREDSTVA

CILJEVI INVESTICIJE

Pokretanje ovlaštenog kontrolnog tijela za nadzor i certifikaciju ekoloških poljoprivrednih proizvoda.

REZULTATI INVESTICIJE

 • ISHOĐENA AKREDITACIJA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE PREMA MEĐUNARODNOJ NORMI HRN EN ISO/IEC 17065:2013 – USTROJSTVO CERTIFIKACIJSKIH TIJELA ZA PROIZVODE
 • ISHOĐENO OVLAŠTENJE ZA RAD MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE HRVATSKE
 • PRIBAVLJENO GOSPODARSKO VOZILO
 • POSLOVNI PROSTOR OPREMLJEN ELEKTRONIČKOM OPREMOM POTREBNOM ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
 • ZAPOSLEN DJELATNIK
 • KONTROLNO TIJELO ZA NADZOR I CERTIFIKACIJU EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ZAPOČELO SA RADOM

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE

112.979,60 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE INVESTICIJE

 1. ožujka 2018. – 23. rujna 2018.

ROK OTPLATE ZAJMA

60 mjeseci

KONTAKT OSOBA TVRTKE BIOTER d.o.o.

Petar Papac

e-mail: bioter@bioter.hr

VIŠE INFORMACIJA

HAMAG-BICRO

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

img_divider