Dana 1. siječnja 2022. godine na snagu je stupila UREDBA (EU) 2018/848 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

Cilj Uredbe je revidirati i ojačati pravila Europske unije o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda u vezi s sustavom kontrole, trgovinskim režimom i pravilima proizvodnje. Nastoje se stvoriti jednaki uvjeti tržišnog natjecanja za subjekte, uskladiti i pojednostaviti pravila, poboljšati povjerenje potrošača u ekološke proizvode i u ekološki logotip EU-a.

Uredbom se širi područje primjene postojećeg zakonodavstva o proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda (Uredba (EZ) br. 834/2007) da bi se obuhvatili proizvodi usko povezani s poljoprivredom kao što su pluto, sol, eterična ulja, pamuk ili vuna. Usklađuju se pravila koja se primjenjuju na subjekte u ekološkoj proizvodnji u državama članicama EU-a i zemljama izvan EU-a uvođenjem sustava usklađenosti. Revidiraju se pravila o ekološkoj proizvodnji stoke i uvode pravila za nove vrste kao što su kunići.

Uredbom se uvodi novi sustav skupnog certificiranja za male poljoprivrednike, čime im se olakšava prelazak na ekološku poljoprivredu. Sustav kontrole ojačan je strožim mjerama predostrožnosti i snažnijim kontrolama lanca opskrbe koje se temelje na ocjeni rizika.

Uredbu (EU) 2018/848 možete pronaći ovdje.

Više informacija možete saznati iz prezentacije Ministarstvo poljoprivrede, Službe za ekološku proizvodnju, koju možete preuzeti ovdje.