Ivana Generalića 3, HR-48000 Koprivnica
HAMAG_EU

Tvrtka BIOTER d.o.o. korisnik je ESIF Malog investicijskog zajma te ESIF Mikro investicijskog zajma Hrvatske agencija za malo gospodarstvo inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

FINANCIJSKI INSTRUMENT

ESIF Mali investicijski zajam

NAZIV INVESTICIJE

„Kupnja gospodarskih vozila, opremanje i uređivanje poslovnog prostora“

KRATKI OPIS INVESTICIJE

Ovom investicijom ulaže se u osnovna sredstva tvrtke BIOTER d.o.o. u punom iznosu odobrenog zajma. Investicijom se nabavlja:

 • Server za pohranu
 • Programska podrška
 • Dva prijenosna računala
 • Dva gospodarska vozila

CILJEVI INVESTICIJE

Osiguranje neophodnih tehničkih uvjeta i resursa za nesmetano obavljanje registriranih djelatnosti.

REZULTATI INVESTICIJE

 • Nabavljen server za pohranu podataka kojim se osigurava razmjena i čuvanje dokumentacije;
 • Nabavljen moderan software za sva računala koja koriste djelatnici tvrtke, čime je značajno moderniziran i pojednostavljen rad;
 • Nabavljena dva prijenosna računala koja djelatnici tvrtke koriste u provođenju postupka stručne kontrole proizvođača u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje. Računala se koriste na terenu, što značajno olakšava provođenje stručne kontrole ali se ostvaruju i uštede potrošnog materijala, kao i samo vrijeme provedbe stručne kontrole, odnosno postupka certificiranja;
 • Nabavljena dva gospodarska vozila kojima djelatnici tvrtke obilaze često nepristupačne površine, koje se kontroliraju u sustavu ekološke poljoprivrede.

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE

314.173,86 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE INVESTICIJE

20. ožujka 2020 – 20. rujna 2020

ROK OTPLATE ZAJMA

96 mjeseci

FINANCIJSKI INSTRUMENT

ESIF Mikro investicijski zajam

NAZIV INVESTICIJE

„Financiranje i opremanje tvrtke BIOTER d.o.o.“

KRATKI OPIS INVESTICIJE

Tvrtka BIOTER d.o.o. je osnovana početkom 2017. godine u Koprivnici. Tvrtka se sastoji od dvije organizacijske jedinice: BIOTER KONTROLA i BIOTER PROJEKTI, a registrirana je za sljedeće djelatnosti:

 • Provođenje postupak stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sukladno temeljnim zahtjevima te postupak potvrđivanja (certificiranja) sukladno temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju,
 • Provođenje postupak izrade i prijave projektne dokumentacije te provođenje projekata, osim onih vezanih za ekološku proizvodnju.

Kako bi tvrtka BIOTER d.o.o. odnosno organizacijska jedinica BIOTER KONTROLA, mogla obavljati djelatnost provođenja postupka stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, sukladno temeljnim zahtjevima, kao i postupka potvrđivanja (certificiranja), sukladno temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju, mora se akreditirati kod Hrvatske akreditacijske agencije prema međunarodnoj normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 – Ustrojstvo certifikacijskih tijela za proizvode. Nakon akreditacije potrebno je ishoditi ovlaštenje za rad od Ministarstva poljoprivrede RH, temeljem kojeg tvrtka, odnosno organizacijska jedinica BIOTER KONTROLA, postaje kontrolno tijelo za nadzor nad ekološkom proizvodnjom. ESIF Mikro zajmom Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), ovom investicijom financira se:

 • POSTUPAK ISHOĐENJA AKREDITACIJE
 • OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA
 • KUPNJA GOSPODARSKOG VOZILA
 • OBRTNA SREDSTVA

CILJEVI INVESTICIJE

Pokretanje ovlaštenog kontrolnog tijela za nadzor i certifikaciju ekoloških poljoprivrednih proizvoda.

REZULTATI INVESTICIJE

 • ISHOĐENA AKREDITACIJA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE PREMA MEĐUNARODNOJ NORMI HRN EN ISO/IEC 17065:2013 – USTROJSTVO CERTIFIKACIJSKIH TIJELA ZA PROIZVODE
 • ISHOĐENO OVLAŠTENJE ZA RAD MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE REPUBLIKE HRVATSKE
 • PRIBAVLJENO GOSPODARSKO VOZILO
 • POSLOVNI PROSTOR OPREMLJEN ELEKTRONIČKOM OPREMOM POTREBNOM ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
 • ZAPOSLEN DJELATNIK
 • KONTROLNO TIJELO ZA NADZOR I CERTIFIKACIJU EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ZAPOČELO SA RADOM

UKUPNA VRIJEDNOST INVESTICIJE

112.979,60 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE INVESTICIJE

23. ožujka 2018 – 23. rujna 2018

ROK OTPLATE ZAJMA

60 mjeseci

 

KONTAKT OSOBA TVRTKE BIOTER d.o.o.

Petar Papac

e-mail: [email protected]

VIŠE INFORMACIJA

HAMAG-BICRO

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ