Ivana Generalića 3, HR-48000 Koprivnica

Prema zahtjevu pravne osobe BIOTER d.o.o. za nadzor nad ekološkom proizvodnjom, a na temelju članka 77. stavka 1. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 30/15), članka 7. Stavka 1. Pravilnika o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji („Narodne novine“ br. 19/16) i članka 96 stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09), 13. ožujka 2019. godine, Ministarstvo poljoprivrede donosi Rješenje kojim se ovlašćuje BIOTER d.o.o. za provođenje postupka stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji, sukladno potvrdi i prilogu Hrvatske akreditacijske agencije br. 3620, Klasa: 383-02/17-70/003, Urbraoj: 569-03/1-19-12 od 20. veljače. 2019. godine, za područja navedena akreditacijom.

Ministarstvo poljoprivrede pravnoj osobi BIOTER d.o.o. za nadzor nad ekološkom proizvodnjom, dodjeljuje kodni broj:

HR-EKO-12