Ivana Generalića 3, HR-48000 Koprivnica

Prema zahtjevu pravne osobe BIOTER d.o.o. za nadzor nad ekološkom proizvodnjom, a na temelju članka 42. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09), članka 104. stavka 1. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18,42/20, 127/20), 17. svibnja 2021. godine Ministarstvo poljoprivrede donosi Rješenje kojim se ovlašćuje BIOTER d.o.o. za provođenje postupka stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji, sukladno potvrdi i prilogu Hrvatske akreditacijske agencije br. 3620, Klasa: 383-02/17-70/003, Ur.broj: 569-05/2-21-11 od 12. travnja. 2021. godine, za područja navedena akreditacijom.

Ministarstvo poljoprivrede pravnoj osobi BIOTER d.o.o. za nadzor nad ekološkom proizvodnjom, dodjeljuje kodni broj:

HR-EKO-12