Ivana Generalića 3, HR-48000 Koprivnica

Izjava o privatnosti

Zaštita osobnih podataka za nas ima visoku važnost, stoga smo stvorili ovu Izjavu o privatnosti kako bismo pokazali da brinemo o privatnosti pojedinaca koji su nam takve podatke ustupili. Osobne podatke obrađujemo isključivo na temelju važećih zakonskih odredbi, a obrada obuhvaća:

 • sklapanje ugovora
 • korištenje/posjetu naše web stranice
 • komunikaciju

Osobni podaci

Osobni podaci temeljem odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka su svi podaci koji sadrže informaciju o osobnim ili činjeničnim okolnostima, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona.

Svrha obrade osobnih podataka

Osobni podaci obrađuju se u slijedeće svrhe:

 • Odgovaranje na upite
 • Korištenje i optimizacija naše web stranice
 • Izrada i dostava informacija o stručnoj kontroli i certifikaciji te ostalim našim uslugama, u okviru važećih pravnih propisa, temeljem sklopljenog ugovora
 • Vrednovanje stručnih i osobnih vještina kandidata radi popunjavanja slobodnih radnih mjesta

Pravni temelj obrade osobnih podataka prema OUZP-u

Obrada osobnih podataka vrši se za potrebe odgovaranja na upite, dodatne upite i pitanja vezane za sklapanja ugovora radi korištenja naših usluga te ispunjavanje obveza proizašlih iz važećih ugovora sa određenim klijentom/-ima ili budućim klijentima.

Obrada osobnih podataka u svrhu korištenja i optimizacije naše web stranice bazira se na korištenju kolačića i sličnih tehnologija, kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje web stranice te poboljšalo iskustvo korisnika.

Obrada osobnih podataka u komunikaciji i informiranju obavlja se u svrhu ispunjenja ugovornih i predugovornih obveza.

Obrada osobnih podataka za potrebe popunjavanja slobodnih radnih mjesta temelji se na pravnoj osnovi dane suglasnosti, predugovornih obveza i legitimnog interesa tj. provjere kvalifikacija kandidata za određeno radno mjesto u tvrtci.

Ukoliko je pojedinac postojeći klijent ili to želi postati, npr. želi sklopiti ili je već sklopio ugovor, dužan je temeljem istog omogućiti određene osobne podatke koji su potrebni radi izvršenja preuzetih ugovornih obveza.

Primatelji osobnih podataka

Osobni podaci dostavljaju se kako slijedi:

 • Tijekom obavljanja stručne kontrole i certifikacije: državnim tijelima
 • Po obavljenoj stručnoj kontroli i certifikaciji: ostalim inspekcijskim tijelima
 • Akreditiranim laboratorijima za uzorkovanje
 • Kontrolnim, upravljačkim i drugim tijelima zaduženim za prijavu, evaluaciju i provedbu projekta
 • U slučaju opravdane potrebe: društvima, bankama, poreznim savjetnicima, revizorskim kućama i knjigovodstvenim uredima
 • Tvrtkama za otpremu i dostavu pošte, izdavanje i otpremu pošiljaka
 • Korištenje i optimizacija naše web stranice: urednicima i administratorima naše web stranice
 • Prijave/zamolbe za popunjavanja slobodnih radnih mjesta se obrađuju u internom postupku

Obvezujemo se čuvati osobne podatke pojedinca od treće strane, osim u slučaju kada smo pravno, odnosno temeljem odluke državnih tijela, obvezani dostaviti ih.

 

Razdoblje čuvanja osobnih podatka

Obrađeni osobni podaci s naše strane čuvaju se dokle postoji objektivna potreba radi ispunjenja zadataka u koju svrhu su prikupljani i obrađivani.

Kriteriji za čuvanje:

 • U okviru postupka stručne kontrole i certificiranja – razdoblje čuvanja relevantnih podataka je 10 godina
 • U okviru izrade i provedbe projekta – razdoblje čuvanja je 5 godina od dana završetka projekta
 • Korištenje i optimizacija naše web stranice – osobni podaci nisu prikazani u statistici posjetitelja
 • Komunikacija i informiranje – za vrijeme trajanja ugovornog odnosa s klijentima ili zainteresiranim stranama do primitka opoziva dane suglasnosti
 • Postupak prijave za popunjavanja slobodnih radnih mjesta – podaci se čuvaju najduže 3 mjeseca od dana završetka postupka popunjavanja slobodnog radnog mjesta za koje je pojedinac ustupio podatke

Prava pojedinca

Pojedinac koji je obuhvaćen obradom podataka temeljem odredbi Zakona o zaštiti podataka, ima slijedeća prava, pod uvjetom da nisu u suprotnosti s našim ugovornim odnosom:

 • Pravo na informacije o obrađenim osobnim podacima
 • Pravo na otklon ili brisanje ograničenja obrade, pri čemu se na klijente s ugovornim odnosom primjenjuju uvjeti stručne kontrole;
 • Pravo na prigovor o obradi, pri čemu se na klijente s ugovornim odnosom primjenjuju uvjeti stručne kontrole;
 • Pravo na prijenos podataka

Ako je obrada osobnih podataka temeljena na suglasnosti pojedinca, isti može u biti u bilo kojem trenutku povućena putem elektroničke pošte na [email protected] ili osobno, na adresi Ivana Generalića 3, HR-48000 Koprivnica. Opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost podataka koji su se koristili sve do opoziva.

Ukoliko pojedinac smatra da je korištenje njegovih osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, ima pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

 

Izmjene Izjave o privatnosti i pravila

Kao dio kontinuiranog razvoja, ažurirati će se i ova Izjava o privatnosti i pravila. Promjene na našoj web stranici biti će objavljene odmah po nastanku.

Koprivnica, siječanj 2020.

 

Dodatne informacije:

 • ADRESA: Ivana Generalića 3, 48000 Koprivnica, HR
 • KONTAKT OSOBA: Petar Papac, voditelj kvalitete
 • KONTAKT: [email protected]