Ivana Generalića 3, HR-48000 Koprivnica

„Akreditacija je ocjena treće strane, koja se odnosi na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, a kojom se daje formalni dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje određenih zadataka ocjenjivanja sukladnosti.” (pojam akreditacije prema HRN EN ISO/IEC 17000)

BIOTER d.o.o. BIOTER KONTROLA akreditirano je certifikacijsko tijelo za proizvode, prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 3620.

Prva akreditacija: 20.02.2019. 
Akreditacija istječe: 19.02.2029.

Preuzmi potvrdu o akreditaciji