Ako ste certificirani ekološki proizvođač ili korisnik IAKS mjera (posebno mjere 10 i 11) i želite investirati u aktivnosti širenja osnovne djelatnosti ili u druge povezane djelatnosti, imate priliku za povoljno kreditiranje korištenjem HBOR NCFF kredita uz kamatne stope od 1-2% a moguće i niže ako investirate u posebna područja ili koristite dodatne subvencije županije, grada ili općine.

Više informacija saznajte na web stranici HBOR-a www.hbor.hr/ncff