BIOTER d.o.o. od 20. siječnja 2021. godine posluje na novoj adresi:

Ulica Ivana Generalića 3

48000 Koprivnica

Osim poslovne adrese, promijenili smo i kontakt broj telefona, a novi broj na koji nas možete kontaktirati je:

+385 48 550 402

Ove promjene odnose se na sve organizacijske jedinice, uključujući i BIOTER KONTROLU, ovlašteno kontrolno tijelo Ministarstva poljoprivrede RH za kontrolu ekološke poljoprivredne proizvodnje (HR-EKO-12).

Adrese elektroničke pošte ostale su nepromijenjene:

[email protected]

Ostale adrese elektroničke pošte dostupne su na www.bioter.hr