Na područjima pogođenim nedavnim potresima, na pojedinim poljoprivrednim površinama došlo do pojave likvefakcije. Radi se, o naglom gubitku čvrstoće rahlih slojeva pijeska zasićenih vodom uslijed djelovanja seizmičkih valova izazvanih potresom. Javlja se kod potresa magnitude 6.0 i više, a posljedice se očituju u tonjenju i naginjanu građevina na likvefiranom zemljištu, pojavi pukotina na površini tla, bočnom razmicanju tla, pojavi klizišta, izbacivanju vode i pijeska i formiranju stožaca pijeska na površini terena, izbacivanju ukopanih instalacija i rezervoara iz tla, rušenju obalnih konstrukcija i drugim pojavama.
Pojednostavljeno, sloj pijeska ispod površine tla i ispod razine podzemne vode se uslijed potresanja tijekom potresa pretvara u tekućinu, a gornji slojevi tla izazivaju pritisak u tom trenutno tekućem sloju. Tekućina pod pritiskom izbija na površinu povlačeći za sobom pijesak i to traje sve dok se ne uspostavi ravnoteža pritiska u vremenskom razdoblju od oko sat vremena nakon nastanaka potresa. Površinski čvršći slojevi tla praktično »zaplivaju« na tekućem sloju i nastupa njihovo pomicanje (bočno širenje) uslijed potresanja.
Ukoliko su ovom pojavom pogođene veće poljoprivredne površine, moguće je da će iste biti potrebno sanirati uklanjanjem sloja pijeska i mulja koji se stvorio na oraničnom sloju.
Saniranje ovakve štete na poljoprivrednom zemljištu je prihvatljivo za financiranje u okviru operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.
Trenutno je u pripremi je natječaj za 5.2.1 za ruralna područja koja su pogođena potresima u ožujku i prosincu 2020. godine, a predviđeno je i da se pojednostavi postupak i uvjeti prijave na natječaj.
Osnovni uvjeti ovisno o vrsti poljoprivrednog potencijala koji je oštećen/uništen u potresu:

  • Uništeni poljoprivredni potencijal (poljoprivredno zemljište, višegodišnji nasadi/bilje, plastenici, staklenici, oprema, poljoprivredna mehanizacija i priključci, gospodarska vozila, poljoprivredne gospodarske zgrade, domaće životinje) koji je zahvaćen prirodnom nepogodom/katastrofom, mora biti evidentiran i potvrđen u bazi podatka o štetama šteta koju vodi Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva
  • Objekt za držanje stoke mora biti upisan u Registar farmi
  • Domaće životinje koje su nastradale morale su biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) ili ostale propisane upisnike (pčele u Evidenciji pčelara i pčelinjaka)
  • Za površine na kojima je došlo do likvefakcije, analiza tla biti će predviđena kao prihvatljivi trošak, kako bi se otklonila moguća kontaminacija saniranih površina.