Zahvaljujem svim klijentima na ugodnoj suradnji u 2023. godini, godini punoj izazova koje smo zajedno uspješno savladali.

U nastavku Vam donosimo nekoliko informacija za koje Vas molimo da ih se pridržavate kako bi nastavak suradnje bio i dalje na visokom nivou.   

Zahtjev za stručnu kontrolu, koji se nalazi ovdje, dužni ste dostaviti u BIOTER d.o.o. najkasnije do 20.02.2024.godine, na [email protected] ili na adresu:

BIOTER d.o.o.
Ivana Generalića 3
48000 Koprivnica

Zaključivanje 2023. godine

Molimo Vas da u jednu posebnu košuljicu arhivirate svu dokumentaciju iz 2023. godine. U toj košuljici obavezno mora biti sljedeća dokumentacija:

 1. Ugovor o obavljanju stručne kontrole i certifikacije u ekološkoj proizvodnji (za subjekte koji su potpisali ugovor s BIOTER d.o.o. u 2022. i 2023) – Biljna i stočarska proizvodnja
 2. Zapisnik o provedenoj stručnoj kontroli u 2023. godinu – Biljna i stočarska proizvodnja
 3. Potvrdnica/Certifikat za 2023. godinu – Biljna i stočarska proizvodnja
 4. OBRAZAC 22./23 Evidencije o provedbi mjere 11 (Dnevnik proizvodnje) za 2023. – Biljna i stočarska proizvodnja
 5. Odobrenje za upotrebu neekološkog reprodukcijskog materijala (jesen 2022. – kraj 2023) – ukoliko je primjenjivo – Biljna i stočarska proizvodnja
 6. Odobrenje za izvanredne situacije – izuzeća za 2023. godinu (Odobrenje za kupnju neekološke stoke) – ukoliko je primjenjivo – Stočarska proizvodnja
 7. Računi/Potvrdnice za ekološki reprodukcijski materijal – ukoliko je primjenjivo – Biljna i stočarska proizvodnja
 8. Računi za gnojiva i sredstva za zaštitu bilja za 2023. godinu – ukoliko je primjenjivo – Biljna i stočarska proizvodnja
 9. Računi/evidencije za prodane proizvode za 2023. godinu (sijeno, voće, povrće, žitarice, stoka…) – Biljna i stočarska proizvodnja
 10. Zahtjev za potporu za 2023. godinu – Biljna i stočarska proizvodnja
 11. Potvrda o edukaciji za 2023. godinu – Biljna i stočarska proizvodnja

Priprema za kontrolu za 2024. godinu

Kako bi se što kvalitetnije pripremili za bolju provedbu stručne kontrole, molimo Vas da u posebnoj košuljici čuvate sljedeću dokumentaciju za 2024. godinu:

 1. OBRAZAC 22./23 Evidencije o provedbi mjere 11 (Dnevnik proizvodnje) za 2024. – Biljna i stočarska proizvodnja
 2. Odobrenje za upotrebu neekološkog reprodukcijskog materijala za 2024. godinu – ukoliko je primjenjivo – Biljna i stočarska proizvodnja
 3. Odobrenje za izvanredne situacije – izuzeća za 2024. godinu (Odobrenje za kupnju neekološke stoke) – ukoliko je primjenjivo – Stočarska proizvodnja
 4. Računi/Potvrdnice za ekološki reprodukcijski materijal sezona 2024. – ukoliko je primjenjivo – Biljna i stočarska proizvodnja
 5. Računi za gnojiva i sredstva za zaštitu bilja za 2024. godinu – ukoliko je primjenjivo – Biljna i stočarska proizvodnja
 6. Računi/evidencije za prodane proizvode za 2024. godinu (sijeno, voće, povrće, žitarice, stoka…) – Biljna i stočarska proizvodnja
 7. Zahtjev za potporu za 2024. godinu – Biljna i stočarska proizvodnja
 8. Posjednički list (brojno stanje stoke na dan stručne kontrole) – Stočarska proizvodnja
 9. Registri stoke – ovisno o vrsti uzgajane stoke – Stočarska proizvodnja
 10. Evidencije liječenja stoke – Stočarska proizvodnja
 11. Procjena rizika za parcele u sustavu ekološke poljoprivrede – Biljna i stočarska proizvodnja

NA KRAJU VAS PODSJEĆAMO:

Sve promjene koje nastanu na gospodarstvu, a nakon slanja Zahtjeva za stručnu kontrolu, dužni ste prijaviti pisanim putem u roku od 7 dana od nastanka promjena.

Za sva pitanja smo na raspolaganju, radnim danom od 07:00-15:00 sati:

 • Lovro Ivančić – voditelj certifikacijskog tijela: 091/614-4125  ([email protected])  
 • Marko Cmrk – zamjenik voditelja certifikacijskog tijela: 099/654-0948 ([email protected])
 • Hrvoje Pleskalt – zamjenik voditelja certifikacijskog tijela: 098/189-8558 ([email protected])